Jan Kwak

Jan Kwak werd geboren 28 september 1915 te Rotterdam. Toen de oorlog uitbrak was hij kantoorbediende van beroep en woonde hij bij zijn ouders aan de Hooidrift 138 te Rotterdam. Kwak was in het verzet als leider van de Ordedienst-groep Rotterdam West van de Delftse prof. Schoemaker die zich onder andere bezig hield met het in kaart brengen van Duitse vliegvelden. Blijkt uit de verklaring van Bakkes tijdens het proces tegen de verrader van Waals.

Jan Kwak zelf werd op 6 juni 1941 ‘wegens spionage’ gearresteerd. Midden juni 1941 werden diverse leden van deze groep gearresteerd door verraad door Anton van der Waals. Zijn moeder getuigde daar over in het zelfde proces.
moeder
Na een verblijf in het Oranjehotel waar zijn moeder hem nog twee keer heeft kunnen opzoeken werd hij op 12 februari 1942, gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Bronnen:

Oorlogs en verzetsmuseum

Het Vrije Volk d.d. 17-04-1948

wikipedia