verslag 2016

Zoals ieder jaar was er een dodenherdenking op de Hooidrift, ter hoogte van nummer 138 (voormalig woonadres van de verzetsstrijder Jan Kwak) . Het begon met een korte uitleg over wie Jan Kwak was. Daarna zong het koor Onderste Boven ‘De gedachten zijn vrij’, ‘Artikel 1’ en ‘Wos geween is geween’

Saxofonist Thijs Nissen  speelde “Embraceable You”.

Daarna was er gelegenheid om bloemen te leggen. Als eerste legden Yana Sy en Lina Chatouf namens OBS Vierambacht een krans daarna volgden Ingrid van Wifferen namens de gebiedscommissie en Addy Rombouts en Piet de Jong namens de bewoners.

En tot slot zong Onderste Boven ‘Zo hard als je kan’.

Een fotoverslag.